Chương trình đã kết thúc

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

*Lưu ý

- Chỉ áp dụng bán trực tiếp tại hệ thống siêu thị.

- Mỗi khách hàng chỉ mua tối đa 02 sản phẩm.

3