banner flas-sale-topbar

Chính sách khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết dành cho khách hàng đã từng mua hàng tại hệ thống MIA.vn

LƯU Ý:
+ Tài khoản thành viên và số tiền tích lũy được quản lý theo SỐ ĐIỆN THOẠI.
+ Chi tiêu tích lũy được tính bằng tổng số tiền mua hàng thực tế tại hệ thống cửa hàng MIA.vn hoặc online phát sinh trong vòng 18 tháng gần nhất.