Chính sách khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết dành cho khách hàng đã từng mua hàng tại hệ thống MIA.vn

LƯU Ý:
+ Tài khoản thành viên và số tiền tích lũy được quản lý theo SỐ ĐIỆN THOẠI.
+ Chi tiêu tích lũy được tính bằng tổng số tiền mua hàng thực tế tại hệ thống cửa hàng MIA.vn, BALOHANGHIEU.com hoặc online trong vòng 12 tháng.

5